DK Dhungana, Secretary, Pabson

Posted on 0000-00-00993 views
Dr. Bhoj Raj Aryal, HOD Mgmt, TU

Dr. Bhoj Raj Aryal, HOD Mgmt, TU

Interview By Bhoj Raj Aryal

DK Dhungana, Secretary, Pabson

DK Dhungana, Secretary, Pabson

Prof. Dr. Jiba Raj Pokharel, VC NAST

Prof. Dr. Jiba Raj Pokharel, VC NAST

Education in Nepal - Dr. Bishnu Karki

Education in Nepal - Dr. Bishnu Karki

Dr. Hari Lamsal, Spokesperson

Dr. Hari Lamsal, Spokesperson